Corona informatie

Mondial Uitzend doet er alles aan het Coronavirus buiten de deur te houden


Zijn er besmettingen geconstateerd onder de flexwerkers van Mondial?
Nee, tot op heden zijn er geen besmette flexwerkers binnen onze organisatie bekend. Er zijn reeds een aantal mensen naar de teststraat geweest en allen zijn negatief getest op Corona.

Wanneer mogen flexwerkers van ons naar Nederland komen?
Voordat onze flexkrachten naar Nederland komen moeten zij een negatieve Coronatest, niet ouder dan 72 uur, kunnen overleggen. Alleen dan mogen de flexwerkers naar Mondial Uitzend afreizen.

Wat doet Mondial Uitzend nog meer?
Zowel in het thuisland als bij aankomst in Nederland stellen wij hen screeningsvragen, volgens de wettelijke richtlijnen, over onder meer; gezondheid, gemaakte reizen en recente contacten. Op ons kantoor ontvangen de flexkrachten de eerste veiligheidsinstructies. Tevens verstrekken wij direct gratis mondkapjes.

In al onze huisvesting hangen de RIVM richtlijnen. Uiteraard hangen deze er in het Nederlands, Engels Pools, Roemeens én Hongaars. Ook ontvangen de flexwerkers elke maandag de meest recente maatregelen via de app op hun telefoon. 
Tevens zijn er op alle locaties posters en stickers aangebracht op vloeren en wanden met de mededeling om 1,5 meter afstand te houden, mondkapjes te dragen, etc.

Wat gebeurd er met huisvesting?
De huisvesting wordt extra schoon gemaakt en wekelijks gecontroleerd. In de vrije uren van de flexkrachten controleert Mondial Uitzend regelmatig of mensen zich aan de richtlijnen houden door langs te gaan op de locaties. Op alle locaties zijn extra hygiëneproducten uitgegeven. Tevens ontvangen alle flexkrachten van ons een mondkapje.

Flexkrachten die bij dezelfde opdrachtgever gaan werken huisvesten wij, waar mogelijk, zo veel mogelijk bij elkaar. Zodoende vormen zij een "huishouden". Wisselingen in de huisvesting worden tot het uiterste minimum beperkt.

Waar gaat de flexwerker naartoe indien deze positief getest is op Corona?
Er een quarantaine locatie aanwezig. Mocht er onverhoopt Corona geconstateerd worden bij een van onze flexkrachten, dan beschikken wij over een volledig lege woonlocatie waar we deze persoon, met eventuele medebewoners, apart kan worden gehuisvest. Voor boodschappen wordt gezorgd en er is veelvuldig contact via telefoon/ skype om te controleren hoe het gaat met iemand.

Daarnaast is er een beslisboom opgesteld waarin precies staat welke betrokken personen, flexwerkers én relaties(s), geïnformeerd moeten worden.

Hoe is het vervoer geregeld?
Het vervoer van onze flexkrachten dient uiteraard zo verantwoord mogelijk te geschieden. Al onze flexwerkers zijn verplicht een mondkapje te dragen in de auto. Hier wordt op gehandhaafd.

Flexwerkers die in hetzelfde huis wonen en bij hetzelfde bedrijf werken worden ook in dezelfde auto vervoerd. Zij vormen, zoals eerder gezegd, een huishouden en kunnen zodoende gezamenlijk vervoerd worden.

Zijn onze flexkrachten al maanden in Nederland en wonen zij al maanden samen? Dan vervoeren wij deze mensen soms ook gezamenlijk, ook als zij niet bij hetzelfde bedrijf werken. Zij vormen namelijk wel een "huishouden' en dienen zich dan buiten het huis te houden aan de RIVM richtlijnen.

Veel van onze klanten zijn gesitueerd in de directe omgeving van onze woonlocaties. Voor deze flexkrachten zijn er fietsen beschikbaar gesteld en vervoeren zij zich op die manier.

Wat als een flexwerker Corona gerelateerde klachten heeft?
Natuurlijk gaan medewerkers met klachten direct op afspraak naar de Corona Teststraat. Meestal kunnen zij hier zelfstandig heen, maar mocht dit niet mogelijk zijn dan kunnen wij de flexwerker, volledig Corona-proof, vervoeren. Hiervoor hebben wij een personenauto om laten bouwen.