• 't Zand

Mijn CAO

Een cao is een afspraak tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden. Een cao, Collectieve Arbeids Overeenkomst, bestaat uit een verzameling van afspraken die gelden voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak.In een cao staan alle afspraken over bijvoorbeeld werktijden, loon, verlof, kinderopvang, scholing, vakantie, pensioen en ontslag. Vakbonden maken hierover namens de werknemers afspraken met de werkgeversorganisaties.

Er zijn in Nederland ruim 1000 CAO's beschikbaar.  Ben jij op zoek naar jou CAO? 

Op deze website vindt je jou CAO er zeker tussen.