Polityka prywatności

Firma Mondial Uitzend BV z siedzibą pod adresem Bosweg 17 w „t Zand” odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Szczegóły kontaktu:

Mondial Uitzend BV/ Oddelegowanie BV

Bosweg 15a

1756CH 't Zand

https://mondialuitzend.nl/ 

0224- 591569

 

Dane osobowe, które przetwarzamy

Mondial Uitzend BV przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ korzystasz z naszych usług i/lub ponieważ sam przekazujesz nam te informacje. Poniżej znajduje się przegląd przetwarzanych przez nas danych osobowych:

 

 • Imię i nazwisko;
 • Seks;
 • Numer obsługi obywatelskiej;
 • dane identyfikacyjne;
 • Doświadczenie i wykształcenie;
 • Data urodzenia;
 • Miejsce urodzenia;
 • dane adresowe;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Inne dane osobowe, które aktywnie podajesz, np. tworząc profil w tym serwisie, w korespondencji i telefonicznie;
 • Informacje o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej;
 • Numer konta bankowego.

Specjalne i/lub wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy

Nasza witryna internetowa i/lub usługa nie ma na celu gromadzenia danych o osobach odwiedzających witrynę w wieku poniżej 16 lat. Chyba że mają zgodę rodziców lub opiekunów. Nie możemy jednak sprawdzić, czy odwiedzający ma więcej niż 16 lat. Dlatego radzimy rodzicom, aby angażowali się w działania swoich dzieci w Internecie, aby zapobiec gromadzeniu danych o dzieciach bez zgody rodziców. Jeśli jesteś przekonany, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez tej zgody, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], usuniemy te informacje.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Mondial Uitzend BV przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 

 • obsługi Twojej płatności;
 • Wysyłanie naszego biuletynu i/lub broszury reklamowej;
 • Aby móc zadzwonić lub wysłać e-mail, jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług;
 • Aby informować Cię o zmianach w naszych usługach i produktach;
 • Aby dostarczać Ci towary i usługi.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Mondial Uitzend BV nie podejmuje decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie w sprawach, które mogą mieć (istotne) konsekwencje dla ludzi. Są to decyzje podejmowane przez programy lub systemy komputerowe, bez udziału osoby (na przykład pracownika Mondial Uitzend BV).

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Mondial Uitzend BV nie przechowuje Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne do osiągnięcia celów, dla których Twoje dane są gromadzone. Stosujemy następujące ustawowe okresy przechowywania:

Listy motywacyjne 4 tygodnie

Korespondencja w sprawie awansów, degradacji i zwolnień maks. 2 lata

Sprawozdania z wywiadów wykonawczych maks. 2 lata

Kopia certyfikatu maks. 2 lata

Reporting Gatekeeper Act maks. 2 lata

Zeznanie podatkowe za 5 lat

Kopiuj dowód tożsamości 5 lat

Umowy o pracę 2 lata

Administracja nieobecności 2 lata / 5 lat

Imię i nazwisko oraz dane adresowe administracja listą płac 7 lat

Administracja płac BSN 7 lat

Data zatrudnienia kadrowo-płacowego 7 lat

Zobowiązania emerytalne administracja listą płac 7 lat

Administracja dokumentami podatkowymi min 7 lat

Sprawozdania roczne min 7 lat

Rachunek zysków i strat co najmniej 7 lat

 

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Mondial Uitzend BV nie sprzedaje Twoich danych stronom trzecim i udostępnia je tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania naszej umowy z Tobą lub do wypełnienia obowiązku prawnego. Zawieramy umowę powierzenia z firmami, które przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności Twoich danych. Mondial Uitzend BV pozostaje odpowiedzialna za te operacje przetwarzania.

 

Pliki cookie lub podobne techniki, których używamy

Mondial Uitzend BV wykorzystuje pliki cookie lub podobne techniki.

 

Przeglądaj, modyfikuj lub usuwaj dane

Masz prawo wglądu, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych. Ponadto masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Mondial Uitzend BV oraz masz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz złożyć do nas wniosek o przesłanie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat w pliku komputerowym, do Ciebie lub innej wymienionej przez Ciebie organizacji. Żądanie dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych lub żądanie cofnięcia zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych możesz wysłać na adres [email protected]. Aby upewnić się, że wniosek o wgląd został złożony przez Ciebie, prosimy o dołączenie do wniosku kopii dowodu tożsamości. W tym odpisie umieść swoje zdjęcie paszportowe, MRZ (pole do odczytu maszynowego, pasek z numerami na dole paszportu), numer paszportu i numer BSN w kolorze czarnym. Ma to na celu ochronę Twojej prywatności. Odpowiemy na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu czterech tygodni. Mondial Uitzend BV pragnie również zwrócić uwagę, że mają Państwo możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego, holenderskiego organu ochrony danych. Można to zrobić za pomocą następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Jak zabezpieczamy dane osobowe

Mondial Uitzend BV poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieautoryzowanym zmianom. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją przesłanki wskazujące na nadużycia, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub za pośrednictwem [email protected]